Home

Rankų dezinfekantas su purkštuku 1L

1880_1.jpg
Prekės aprašymas

RANKŲ DEZINFEKANTAS

Pagamintas pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos rekomenduojamą formulę Nr.1

Antibakterinis skystis valo ir apsaugo rankas. Puikiai tinka rankų higienai palaikyti, kai nėra galimybės jų nusiplauti. Nelipnus, greitai džiūstantis, praturtintas glicerinu.

Drėkina, maitina ir minkština odą. Higieniniai rankų dezinfekcijai visuomeninės paskirties objektuose arba namuose. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

NAUDOJIMAS: UŽPILKITE DEZINFEKANTO ANT DELNO, PADENKITE VISĄ RANKŲ PAVIRŠIŲ IR TRINKITE RANKAS, KOL NUDŽIUS.

PAVOJINGA. TIK IŠORINIAM NAUDOJIMUI. VENGTI KONTAKTO SU AKIMIS.

LABAI DEGUS SKYSTIS IR GARAI. SUKELIA SMARKŲ AKIŲ DIRGINIMĄ. GALI SUKELTI MIEGUISTUMĄ ARBA GALVOS SVAIGIMĄ.

LAIKYTI ATOKIAU NUO ŠILUMOS ŠALTINIŲ, ŽIEŽIRBŲ, ATVIROS LIEPSNOS, KARŠTŲ PARVIŠIŲ. - NERŪKYTI. TALPYKLĄ LAIKYTI SANDARIAI UŽDARYTĄ.

IMTIS ATSARGUMO PRIEMONIŲ STATINEI IŠKROVAI IŠVENGTI. Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.

PATEKUS Į AKIS. Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau paluti akis.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8-5) 236 2052, 8 687 53378 arba kreiptis į gydytoją.

Laikyti gerai vėdinamoje vėsioje vietoje. Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) vadovaujantis vietos/regiono nuostatomis.

SUDĖTIS: / Veiklioji medžiaga: denatūruotas etilo akoholis 80% tūrio, CAS Nr.64-17-5 EB Nr. 200-587-6.

Sudėtyje yra glicerolio, vandenilio peroksido. Prieš naudojimą perskaityti saugos duomenų lapą.

Tinka naudoti 2 metus nuo 2020 04 24 dienos

Gamintojas: UAB „Mijuda“ Kęstučio 1C,Lentvaris, Trakų raj. Tel. +370 698 30448

www.mijuda.lt, info@mijuda.lt

Prekės kodas: MJ/DEZ1P

Prekės barkodas: 4779026332056